Wat betekenen Volt, Ampère, Ohm, en Watt?

Volt, Ampère, Ohm, en Watt zijn fundamentele eenheden in de wereld van elektriciteit en energie, vastgesteld door het Internationaal Bureau voor Gewichten en Maten (BIPM). In dit artikel verkennen we de officiële definities van deze termen, zoals opgenomen in het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI). Door referenties en links naar door het BIPM verstrekte informatie te verstrekken, bieden we een diepgaand inzicht in wat deze cruciale meeteenheden betekenen en hoe ze toegepast worden in de praktijk van zonne-energie en elektriciteit.

Belangrijkste inzichten
 • Volt, Ampère, Ohm, en Watt zijn sleutelbegrippen in de elektriciteitsleer.
 • Deze termen zijn gestandaardiseerd door het Internationaal Bureau voor Gewichten en Maten (BIPM).
 • Het artikel biedt officiële definities en praktische toepassingen van deze meeteenheden.
 • Begrip van deze eenheden is essentieel voor een diepgaand inzicht in zonne-energie en elektriciteit.
Benieuwd wat zonnepanelen jou kunnen opleveren?

Wat is een volt?

Een “volt” is een eenheid van elektrische potentiaal, ook elektromotorische kracht genoemd, en staat voor “het potentiaalverschil tussen twee punten van een geleidende draad waarop een constante stroom van 1 ampère loopt, wanneer het tussen deze punten gedissipeerde vermogen gelijk is aan 1 watt.” Anders gezegd, er verschijnt een potentiaal van één volt over een weerstand van één ohm wanneer er een stroom van één ampère door die weerstand loopt. Volt kan als volgt worden uitgedrukt in SI basiseenheden: 1 V = 1 kg maal m2 maal s-3 maal A-1 (kilogrammeter in het kwadraat per seconde gekwadrateerd per ampère), of…

Wat is volt?

Wat is spanning?

“Spanning” (V) is het vermogen van energie om te bewegen en is analoog aan waterdruk. De kenmerken van spanning zijn als die van water dat door buizen stroomt. Dit staat bekend als de “water-stroom analogie”, die soms gebruikt wordt om elektrische stroomkringen uit te leggen door ze te vergelijken met een gesloten systeem van met water gevulde buizen, of “watercircuit”, dat onder druk gezet wordt door een pomp. Zie de afbeelding hieronder om te visualiseren hoe spanning en elektrische stroom werken…

Stroom (I) is een stroomsnelheid en wordt gemeten in ampère (A). Ohms (R) is een maat voor de weerstand en is analoog aan de maat van de waterleiding. De stroomsterkte is evenredig met de diameter van de pijp of met de hoeveelheid water die bij die druk stroomt.

Spanning is een uitdrukking van de beschikbare energie per ladingeenheid, die de elektrische stroom rond een gesloten circuit in een gelijkstroom (DC) elektrisch circuit drijft. Door de weerstand te verhogen, vergelijkbaar met het verkleinen van de pijp in het watercircuit, zal de stroom, of de waterstroom in het watercircuit, evenredig afnemen, die door het circuit wordt aangedreven door de spanning, die vergelijkbaar is met de hydraulische druk in een watercircuit.

Het verband tussen spanning en stroom wordt (bij ohmse apparaten zoals weerstanden) gedefinieerd door de Wet van Ohm. De wet van Ohm is analoog aan de vergelijking van Hagen-Poiseuille, aangezien beide lineaire modellen zijn die flux en potentiaal in hun respectieve systemen met elkaar in verband brengen. Elektrische stroom (I) is een stroomsnelheid en wordt gemeten in ampère (A). Ohms (R) is een maat voor de weerstand en is vergelijkbaar met de maat van de waterleiding.

Wat is een ampère?

Een “ampère”, afkorting van ampere, is een eenheid van elektrische stroom die SI definieert in termen van andere basiseenheden door de elektromagnetische kracht te meten tussen elektrische geleiders die elektrische stroom geleiden.

De ampère is die constante stroom die, indien hij in twee rechte evenwijdige geleiders van oneindige lengte, met verwaarloosbare cirkelvormige doorsnede, en geplaatst op een meter afstand van elkaar in vacuüm, tussen deze geleiders een kracht zou opwekken gelijk aan 2×10-7 newton per meter lengte.

Wat is stroomsterkte?

“Amperage” is de sterkte van een elektrische stroom, uitgedrukt in ampères.

wat is een amp

Wat is een ohm?

“Ohm” is een eenheid van een elektrisch circuit, die gedefinieerd wordt als de elektrische weerstand tussen twee punten van een geleider, wanneer een constant potentiaalverschil van één volt, aangebracht op deze punten, in de geleider een stroom van één ampère opwekt, waarbij de geleider niet de zetel is van enige elektromotorische kracht. Een ohm wordt uitgedrukt als…

Wat is een watt?

Een “watt” is een maat voor het vermogen. Een watt (W) is de snelheid waarmee arbeid verricht wordt wanneer één ampère (A) stroom door een elektrisch potentiaalverschil van één volt (V) vloeit. Een watt kan worden uitgedrukt als…Formule voor watt.

wat is een ohm

Hoe hebben al deze termen betrekking op zonne-energie?

Het is belangrijk dat u de termen en formules op deze bladzijde kent, omdat ze nuttig zijn bij het berekenen van de hoeveelheid stroom en de grootte van een zonnestroomsysteem, of het nu een off-grid systeem is of een systeem dat op het net aangesloten is.

Er is ook een formule voor het vermogen. In deze formule is P het vermogen, gemeten in watt, I de stroom, gemeten in ampère, en V het potentiaalverschil (of spanningsverlies) over het onderdeel, gemeten in volt. Heel vaak wordt dit ook weergegeven als W = V * A of watt is gelijk aan volt vermenigvuldigd met ampère.

Laten we deze formule voor een voorbeeld eens herordenen:

 • W = V * A
 • V = W / A
 • A = W / V

Dit voorbeeld zal aantonen waarom een hogere gelijkspanning het beste is in grote zonnesystemen.

Laten we zeggen dat u 1000 watt aan belastingen hebt om te laten werken. Dit is gelijk aan:

 • 83,3 ampère bij 12 volt
 • 41,6 ampère bij 24 volt20,8
 • ampère bij 48 volt
 • 8,3 Ampère bij 120 volt
 • 4,1 Ampère bij 240 Volt

Weten hoeveel stroom er naar uw verbruiker gaat is zeer belangrijk voor de keuze van de juiste draad. Wij nemen de afstand in aanmerking om het spanningsverlies te berekenen.

In het ideale geval willen wij een spanningsverlies van 3% niet overschrijden. De andere helft van deze berekening is de stroomsterkte. U hebt een grotere draad nodig om meer stroom te verplaatsen. Als u de keus hebt, is de hogere spanning het beste.

Deze formules zijn ook nuttig bij het berekenen van het AC (wisselstroom) wattage om de grootte te bepalen van een omvormer, die de gelijkstroom van een zonnepaneel omzet in wisselstroom, die dan gebruikt kan worden om lichten en apparaten in huizen en bedrijven van stroom te voorzien.

Toestellen hebben een frontplaatje waarop al hun elektrische gegevens staan. Stel dat u een microgolfoven hebt. De fabrikant vermeldt een ampèrage op de elektrische gegevens van het plaatje, dat gewoonlijk op de achterkant van de oven is bevestigd. Laten we zeggen dat de waarde op het plaatje 8,3 ampère is. Om het aantal watt te berekenen, vermenigvuldigt u 8,3 ampère met de spanning van 120 volt in huis. Dit is gelijk aan 996 watt.

Laten we nu berekenen hoeveel stroom de magnetron op een dag zal verbruiken. Als u de magnetron 2 uur per dag gebruikt, vermenigvuldig dan het aantal uren per dag met het aantal watt om watt-uren per dag te krijgen. U hebt dus 996 watt vermenigvuldigd met 2 uur, wat gelijk is aan 1992 wattuur per dag.

Bij de dimensionering van een zonnestroomsysteem is deze formule nodig om het totale vermogen te bepalen dat u per dag gebruikt.

 • Watt = Ampère x Volt
 • Volt = Watt / Ampère
 • Ampère = Watt / Volt

Als je jouw zonnepanelen eenmaal met contant geld of door financiering met een lening hebt gekocht, tonen onderzoeken aan dat zonne-energie de waarde van jouw huis met 3-4% verhoogt.

Offertes van beste panelen?

Benieuwd wat zonnepanelen kunnen opleveren?

Vul uw gegevens in en vergelijk gratis offertes.