Werking van zonnepanelen

Hoe werken zonnepanelen

Een zonnepaneel is opgebouwd uit meerdere rijen van onderling verbonden zonnecellen. Aan de voorkant wordt de module door een geharde glasplaat afgedekt; achteraan dient meestal een folie tot bescherming.

Elk van deze zonnecellen bestaat uit flinterdunne lagen halfgeleidermateriaal (silicium). Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van zonlicht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. In vaktermen spreekt met ook wel van het ‘photovoltaïsche proces’ (van phos = Grieks voor licht, en Volta, naar de eenheid van elektrische spanning). Afgekort wordt gesproken van PV-systemen.

Zonnepanelen

De zonnepanelen worden bij voorkeur zuid-oost/zuid-west en in hellingshoek tussen 15° en 60° op het dak geplaatst. Invallend zonlicht wordt rechtstreeks omgezet in elektriciteit.

Omvormer(s)

De geproduceerde gelijkstroom wordt via een omvormer omgezet naar wisselstroom die u direct kunt gebruiken.

Meterkast

Afhankelijk van uw elektriciteitsverbruik zal al het overtollige stroom het elektriciteitsnet ingevoed worden. Uw meter zal dan terugdraaien, bv. overdag als er geen apparaten in gebruik zijn. Als uw stroomproductie via uw zonnestroomsysteem aan het einde van het jaar even groot is als uw werkelijk stroomverbruik zal uw energiefactuur min of meer op nul staan.

Terugleveren

Het geproduceerde stroom wordt direct geleid naar de ‘verbruikers’, dus staat de televisie aan dan zal het opgewekte zonnestroom door de televisie gebruikt worden. Dit is uw eerste voordeel, door vermeden inkoop. U koopt niet in bij uw leverancier maar gebruikt uw eigen zonnestroom. Dit resulteert in een lagere afname van stroom bij uw energieleverancier, dus een lagere factuur.

Wat voornamelijk in de zomer zal voorkomen is dat het systeem meer stroom produceert dan u op dat moment gebruikt. Het overtollige stroom wordt dan via de aansluiting in uw meterkast terug het net ingevoed. Er zijn dan twee opties

  • U heeft een draaischijfmeter; deze zal dan terugdraaien, wat resulteert in een lagere stand van uw meter, dus een lagere factuur.
  • U heeft een digitale meter. Deze moet dan voorzien zijn van een ‘terugleverstand’. Indien dit het geval is dan zal uw meter het terug geleverde stroom aan het net registreren. Uw energieleveranciers is (wettelijk) verplicht om tot 5000 kWh stroom dat terug geleverd is te ‘salderen’, dit betekend te verrekenen met uw afname tegen de prijs die u betaald voor een kWh stroom (incl. energiebelasting, belasting en variabele componenten).

Indien uw digitale meter geen ‘terugleverstand’ heeft dan dient u een geschikte meter voor terug levering bij uw netbeheerder aan te vragen. De kosten van een nieuwe meter en de installatie daarvan ligt tussen de € 100,00 en € 150,00 incl. BTW.

Weet u al wat zonnepanelen u kunnen opleveren?