Solar Freezer Off-grid systems

Het product bestaat uit een gecombineerd en geoctrooieerd systeem van zonne-collectoren, een warmtepomp en een bufferzak waar het warmte water wordt opgeslagen. Deze combinatie is uniek en door de platte vorm van de flexibele zak

kan het toegepast worden in elk bestaand of nieuw huis. De zak dient in de kruipruimte te worden geplaatst en kan een grote warmtevoorraad aanleggen. Door de continuë werking van de zonne-collectoren kan ook in de winter de bufferzakworden gevuld met warm water.

Dit heeft als resultaat dat het gehele jaar door een voldoende voorraad warm water voorhandig is om de woning te verwarmen. Doordat gebruikt wordt gemaakt van een flexibele zak heeft dit als grote voordeel dat er geen kostbare ruimte verloren gaat in de woning. Daarnaast is dit systeem vele malen goedkoper dan andere systemen.

Waarom?

In zonrijke periodes zoals de zomer kan men met conventionele systemen gebruik maken van de warmte die de zon levert. Er is echter een probleem, de opgewekte energie is vaak in de zomer niet nodig maar kan moeilijk of duur opgeslagen worden voor later gebruik.
Ons warmtebuffer systeem slaat wel de benodigde energie op om in bijvoorbeeld de winter gebruikt te worden. Dit gebeurt door middel van zonnecollectoren, een warmtepomp en een flexibele rubberen bufferzak onder in kruipruimtes of kelders waarin energie wordt opgeslagen.

Weet u al wat zonnepanelen u kunnen opleveren?