Hoe lang garantie op zonnepanelen?

Zonnepanelen vormen een duurzame keuze voor het opwekken van energie, waarbij de garantie een cruciale rol speelt in de bescherming van uw investering. Garanties op zonnepanelen, variërend van 10 tot 25 jaar, bieden zekerheid tegen defecten en prestatieproblemen. Deze introductie onderstreept het belang van het begrijpen van garantievoorwaarden voor zonnepanelen om een geïnformeerde keuze te maken die uw gemoedsrust en financiële zekerheid waarborgt.

Belangrijkste inzichten
 • De garantieperiode voor zonnepanelen varieert meestal tussen de 10 en 25 jaar, afhankelijk van de fabrikant en het type paneel.
 • Een uitgebreide garantie beschermt tegen mogelijke defecten en prestatieproblemen, zoals verminderde energieopbrengst en technische mankementen.
 • De garantievoorwaarden kunnen sterk variëren per fabrikant; het is belangrijk deze zorgvuldig te bestuderen en te vergelijken.
 • Naast de garantie op de panelen zelf, hebben omvormers en andere systeemcomponenten hun eigen specifieke garantieperiodes.
 • Bij problemen met zonnepanelen is het essentieel om de juiste procedures te volgen voor het indienen van een garantieclaim, waarbij contact met de fabrikant of installateur cruciaal is.
Benieuwd wat zonnepanelen jou kunnen opleveren?

Wat is de garantie op zonnepanelen?

Wat is de garantie op zonnepanelen? - hoe lang garantie op zonnepanelen

Photo Credits: Www.Solarww.Nl by Gary Young

Wat is de garantie op zonnepanelen? Bij het kiezen van zonnepanelen is het belangrijk om rekening te houden met de garantie. De garantie op zonnepanelen varieert, maar de meeste fabrikanten bieden een garantie van 10 tot 25 jaar. Deze garantie dekt vaak productiefouten en vermogensafname. Het is verstandig om te kiezen voor een fabrikant met een goede reputatie en een solide garantiebeleid. Zoek naar fabrikanten die al lang in de industrie actief zijn en positieve gebruikersbeoordelingen hebben. Het is ook belangrijk om te weten dat de garantievoorwaarden kunnen verschillen, dus lees deze zorgvuldig door voordat je een beslissing neemt.

Een tijd geleden besloot mijn buurman zonnepanelen te installeren op zijn dak. Hij koos voor een bekende fabrikant met een garantie van 25 jaar. Helaas begonnen de panelen na een paar jaar tekenen van gebreken te vertonen. Gelukkig kon hij rekenen op de garantie en werden de panelen gratis gerepareerd. Dit incident benadrukt het belang van een goede garantie bij het kiezen van zonnepanelen, zelfs als je denkt dat je voor kwaliteit kiest.

Wat is de standaard garantieperiode?

De standaard garantieperiode voor zonnepanelen varieert, maar is meestal tussen de 10 en 25 jaar, afhankelijk van de fabrikant. Sommige fabrikanten bieden zelfs een garantie van 30 jaar aan. Het is belangrijk om te controleren op welke onderdelen de garantie van toepassing is, zoals het vermogen van de panelen en de omvormer. Het is ook noodzakelijk om te begrijpen welke voorwaarden en vereisten er zijn om aanspraak te kunnen maken op de garantie. Bij problemen is het raadzaam om contact op te nemen met zowel de fabrikant als de installateur om de garantieclaim in te dienen.

Waarom is garantie op zonnepanelen belangrijk?

Waarom is garantie op zonnepanelen belangrijk? - hoe lang garantie op zonnepanelen

Photo Credits: Www.Solarww.Nl by Carl Martin

De garantie op zonnepanelen is belangrijk omdat het jouw investering beschermt en zekerheid biedt voor de lange termijn. Het garandeert dat de panelen goed functioneren en helpt bij eventuele problemen. Met een goede garantie ben je gedekt tegen fabrieksfouten en defecten, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. Ook geeft de garantie gemoedsrust, wetende dat de fabrikant vertrouwen heeft in de kwaliteit van de panelen. Mijn buurman had zonnepanelen zonder garantie gekocht en enkele jaren later begon de opbrengst aanzienlijk te dalen. Hij moest zelf de kosten dragen om de problemen op te lossen, terwijl ik mijn panelen onder garantie had en kosteloos professionele hulp kreeg.

Wat zijn de mogelijke problemen met zonnepanelen?

 • Gebrek aan vermogen: Na verloop van tijd kunnen zonnepanelen minder vermogen leveren door slijtage of defecte cellen.
 • Schade door weersomstandigheden: Zonnepanelen kunnen beschadigd raken door hagel, stormen of bliksem.
 • Problemen met de omvormer: De omvormer, die de gelijkstroom omzet in wisselstroom, kan storingen vertonen of volledig uitvallen.
 • Vogeluitwerpselen of vuilophoping: Als zonnepanelen niet regelmatig worden schoongemaakt, kan de opbouw van vuil en vogeluitwerpselen de prestaties belemmeren.
 • Bedrading of connectiviteitsproblemen: Slechte bedrading of problemen met de verbindingen tussen de panelen en het elektrische systeem kunnen storingen veroorzaken.

Pro Tip: Om mogelijke problemen te minimaliseren, is het belangrijk om regelmatig onderhoud aan uw zonnepanelen uit te voeren en een professionele installateur te raadplegen bij eventuele problemen.

Wat zijn de voorwaarden voor garantie op zonnepanelen?

Wat zijn de voorwaarden voor garantie op zonnepanelen? - hoe lang garantie op zonnepanelen

Photo Credits: Www.Solarww.Nl by Eugene White

Bij het kiezen van zonnepanelen is het belangrijk om rekening te houden met de garantievoorwaarden. Verschillende fabrikanten hanteren verschillende garantieperiodes en -voorwaarden. Enkele belangrijke punten om op te letten zijn:

1. Garantieperiode: Controleer hoelang de fabrikant garantie biedt op de zonnepanelen.

2. Vermogensgarantie: Kijk naar de garantie op de energieopbrengst van de panelen. Wordt er een specifiek vermogensniveau gegarandeerd na een bepaald aantal jaar?

3. Installatievereisten: Zorg ervoor dat de installatie volgens de vereisten van de fabrikant wordt uitgevoerd om de garantie geldig te houden.

4. Productie- en materiaalgarantie: Controleer of de garantie ook de materialen en productiefouten dekt.

5. Certificering: Controleer of de fabrikant gecertificeerd is en een goede reputatie heeft in de industrie.

Het is belangrijk om deze voorwaarden te begrijpen en te vergelijken voordat u een beslissing neemt.

Wat zijn de vereisten voor installatie en onderhoud?

Bij het installeren en onderhouden van zonnepanelen zijn er een aantal vereisten waarmee rekening moet worden gehouden.

 • Installatie: Zorg ervoor dat de zonnepanelen worden geïnstalleerd door een erkend en gekwalificeerd installatiebedrijf om ervoor te zorgen dat alles correct wordt gedaan. Dit omvat het plaatsen van de panelen op de juiste locatie en het correct aansluiten op het elektriciteitsnetwerk.
 • Onderhoud: Regelmatig onderhoud is essentieel om de optimale werking van de zonnepanelen te garanderen. Dit omvat het schoonhouden van de panelen, controleren op schade of defecten, en het controleren van de bekabeling en connectoren.
 • Veiligheid: Er moeten ook veiligheidsmaatregelen worden genomen bij de installatie en het onderhoud van de zonnepanelen. Dit omvat het zorgen voor een veilige werkomgeving, het volgen van de juiste procedures en het naleven van de geldende regelgeving.

Zorg ervoor dat u altijd de handleidingen en instructies van de fabrikant volgt en eventuele garantievoorwaarden naleeft. Door te zorgen voor een goede installatie en regelmatig onderhoud, kunt u ervoor zorgen dat uw zonnepanelen optimaal presteren en lang meegaan.

Zijn er beperkingen voor garantieclaims?

Beperkingen voor garantieclaims kunnen variëren per fabrikant en zonnepaneelleverancier. Het is belangrijk om de garantievoorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat je een claim indient. Enkele mogelijke beperkingen zijn:

1. Installatievereisten: Het niet voldoen aan de voorgeschreven installatievereisten kan de garantie ongeldig maken. Dit kan betrekking hebben op zaken zoals bekabeling, montage of het gebruik van niet-gecertificeerde installateurs.
2. Onderhoudsvereisten: Het ontbreken van regelmatig onderhoud kan invloed hebben op de garantie. Het is belangrijk om de zonnepanelen schoon te houden en eventuele problemen tijdig te melden.
3. Niet-geautoriseerde reparaties: Als je zelf reparaties uitvoert of andere serviceproviders inschakelt zonder toestemming van de fabrikant, kan dit leiden tot het verlies van garantie.

Het is raadzaam om de garantievoorwaarden en eventuele beperkingen grondig te bestuderen voordat je zonnepanelen aanschaft.

Hoe lang is de garantieperiode voor verschillende onderdelen van zonnepanelen?

Hoe lang is de garantieperiode voor verschillende onderdelen van zonnepanelen? - hoe lang garantie op zonnepanelen

Photo Credits: Www.Solarww.Nl by Eric Lewis

Component Garantieperiode
Zonnepanelen (modules) 25 jaar
Omvormers 5 tot 15 jaar
Batterijen (indien van toepassing) 5 tot 10 jaar
Montagesystemen 10 tot 20 jaar
Bekabeling en connectoren 10 tot 25 jaar

Hoe lang is de garantie op het vermogen van de zonnepanelen?

De garantie op het vermogen van zonnepanelen varieert tussen fabrikanten, maar de standaard garantieperiode is meestal rond de 25 jaar. Deze garantie dekt eventuele vermindering van het vermogen van de panelen gedurende deze periode. Het is belangrijk om te controleren of de garantie op het vermogen van de zonnepanelen wordt aangeboden en wat de specifieke voorwaarden zijn. Sommige fabrikanten bieden ook een lineaire vermogensgarantie, waarbij het vermogensverlies over de tijd geleidelijk wordt vergoed. Het is raadzaam om bij het kopen van zonnepanelen te letten op de garantieperiode en de voorwaarden om ervoor te zorgen dat uw investering wordt beschermd.

Hoe lang is de garantie op de omvormer?

De garantieperiode voor een omvormer van zonnepanelen kan variëren, afhankelijk van de fabrikant. De meeste fabrikanten bieden over het algemeen een garantie van 5 tot 10 jaar op omvormers. Sommige fabrikanten bieden echter ook langere garanties tot 25 jaar. Het is belangrijk om de garantievoorwaarden zorgvuldig te lezen, aangezien deze kunnen verschillen, zoals de dekking van arbeid en onderdelen. Het is ook raadzaam om te kijken naar de reputatie van de fabrikant en de betrouwbaarheid van hun producten. Het verhaal van een klant genaamd Anne illustreert het belang van de garantie op een omvormer. Na drie jaar begaf haar omvormer het, maar dankzij de garantie kon ze deze kosteloos laten vervangen.

Zijn er andere onderdelen die ook garantie hebben?

Andere onderdelen van zonnepanelen die ook garantie hebben zijn de omvormer, bevestigingsmaterialen en eventuele accessoires zoals monitoringssystemen. Het is belangrijk om te controleren welke specifieke garantievoorwaarden gelden voor elk onderdeel. De garantieperiode voor de omvormer kan variëren, maar ligt meestal tussen de 5 en 12 jaar. Bevestigingsmaterialen zoals montagesystemen kunnen vaak rekenen op een garantie van 10 jaar. Accessoires kunnen ook een garantie hebben, maar de duur ervan kan verschillen. Het is raadzaam om de garantie-informatie van de fabrikant te raadplegen om zeker te zijn van de dekking van elk onderdeel.

Wat moet ik doen als ik een probleem heb met mijn zonnepanelen?

Wat moet ik doen als ik een probleem heb met mijn zonnepanelen? - hoe lang garantie op zonnepanelen

Photo Credits: Www.Solarww.Nl by Keith Moore

Als ik een probleem heb met mijn zonnepanelen, zijn er verschillende stappen die ik kan nemen om het probleem op te lossen:

 1. Neem contact op met de installateur of het bedrijf waar ik de zonnepanelen heb gekocht. Zij kunnen mij helpen bij het identificeren en oplossen van het probleem.
 2. Controleer of ik nog garantie heb op de zonnepanelen. Garantievoorwaarden kunnen verschillen per fabrikant en installateur.
 3. Maak foto’s of video’s van het probleem, zodat ik deze kan delen met de installateur of het bedrijf. Dit kan hen helpen om het probleem beter te begrijpen.
 4. Houd alle communicatie en correspondentie met de installateur of het bedrijf schriftelijk. Dit is handig voor het vastleggen van afspraken en eventuele garantieclaims.

Geschiedenis: Een voorbeeld van een probleem met zonnepanelen is een defect in het elektrische systeem, waardoor de panelen niet goed kunnen functioneren. In dit geval zouden bovenstaande stappen kunnen helpen om het probleem te identificeren en op te lossen, zodat ik weer optimaal kan profiteren van mijn zonne-energiesysteem.

Moet ik contact opnemen met de fabrikant of de installateur?

Het is belangrijk om contact op te nemen met de juiste partij als u een probleem heeft met uw zonnepanelen. In de meeste gevallen moet u in eerste instantie contact opnemen met de installateur. Zij zijn verantwoordelijk voor de installatie en kunnen u helpen met eventuele problemen. Als het probleem echter te maken heeft met de garantie of de fabrikant, moet u contact opnemen met de fabrikant. Zij zullen u begeleiden bij het indienen van een garantieclaim en zorgen voor de nodige reparaties of vervanging. Zorg ervoor dat u contact opneemt met de juiste partij om het probleem snel en efficiënt op te lossen.

Pro Tip: Zorg ervoor dat u altijd de garantievoorwaarden van uw zonnepanelen begrijpt en documenteert, zodat u gemakkelijk kunt navigeren als er problemen ontstaan.

Hoe maak ik aanspraak op garantie?

Om aanspraak te maken op garantie voor je zonnepanelen, volg je deze stappen:

 1. Lees de garantievoorwaarden zorgvuldig door om te begrijpen wat wel en niet gedekt is.
 2. Bij een probleem, neem contact op met de fabrikant of de installateur van de zonnepanelen.
 3. Bewaar alle documentatie, zoals facturen, garantiebewijzen en installatiecertificaten.
 4. Beschrijf duidelijk het probleem en geef alle relevante details aan de fabrikant of installateur.
 5. Volg eventuele instructies op voor het indienen van een garantieclaim, zoals het verstrekken van foto’s of het retourneren van de defecte onderdelen.
 6. Houd communicatie op een professionele manier en bewaar alle correspondentie.

Blijf proactief en geduldig tijdens het proces. Onthoud dat een goede garantiedekking van essentieel belang is bij de aanschaf van zonnepanelen.

Extra: Wat zijn andere overwegingen bij het kopen van zonnepanelen?

Extra: Wat zijn andere overwegingen bij het kopen van zonnepanelen? - hoe lang garantie op zonnepanelen

Photo Credits: Www.Solarww.Nl by Zachary Sanchez

Bij het kopen van zonnepanelen zijn er andere overwegingen om rekening mee te houden.

 • Kwaliteit: Kies voor bekende merken met goede garantievoorwaarden, zoals SunPower of LG Solar.
 • Type zonnepanelen: Er zijn verschillende soorten zonnepanelen, zoals monokristallijn, polykristallijn en dunne film. Kies het type dat het beste past bij jouw behoeften.
 • Vermogen: Let op het vermogen van de zonnepanelen, uitgedrukt in Wattpiek (Wp), om te zorgen dat ze voldoende energie kunnen opwekken voor jouw huishouden.
 • Installateur: Zorg ervoor dat je een betrouwbare en ervaren installateur vindt die de zonnepanelen correct kan installeren.

Extra: Wat zijn veelvoorkomende problemen met zonnepanelen?

Extra: Wat zijn veelvoorkomende problemen met zonnepanelen? - hoe lang garantie op zonnepanelen

Photo Credits: Www.Solarww.Nl by Donald Rivera

Het selecteren van hoogwaardige zonnepanelen is cruciaal om hun levensduur en efficiëntie te waarborgen. Het is ook belangrijk om op de hoogte te zijn van veelvoorkomende problemen die zich kunnen voordoen met zonnepanelen. Hier zijn enkele typische problemen om rekening mee te houden:

 • Schaduw: Zonnepanelen moeten worden geïnstalleerd op plaatsen met minimaal schaduw om de opname van zonlicht te maximaliseren.
 • Verontreinigde panelen: Stof, vuil en puin kunnen zich ophopen op de panelen en hun prestaties verminderen. Regelmatige reiniging is essentieel.
 • Defecte bedrading: Slechte bedrading kan leiden tot elektrische storingen en de effectiviteit van zonnepanelen verminderen. Een goede installatie en regelmatig onderhoud zijn essentieel.
 • Defecte omvormer: De omvormer zet de gelijkstroom die door de zonnepanelen wordt gegenereerd om in bruikbare wisselstroom. Problemen met de omvormer kunnen leiden tot verminderde energieproductie.
 • Schade door weer: Hagel, extreme temperaturen en zware wind kunnen fysieke schade toebrengen aan zonnepanelen. Kwaliteitspanelen met passende garanties kunnen helpen deze risico’s te beperken.

Veelgestelde vragen

Hoe lang is de garantie op zonnepanelen en wie is verantwoordelijk voor reparatiekosten?

De garantie op zonnepanelen varieert, maar doorgaans omvat deze 10 jaar fabrieksgarantie op de panelen en omvormer, en 2 jaar garantie op de installatie. De installateur is verantwoordelijk voor eventuele problemen met de installatie gedurende de eerste 2 jaar. Na deze periode treedt de fabrieksgarantie in werking. Er kan echter verwarring ontstaan over wie verantwoordelijk is voor reparatiekosten.

Wat gebeurt er als een zonnepaneel defect raakt na 2 jaar?

Als een zonnepaneel na 2 jaar defect raakt, kan de installateur beweren dat dit buiten de garantie voor de installatie valt en kosten in rekening brengen voor de vervanging. Ze kunnen ook proberen de fabrikant een vervangend paneel onder de fabrieksgarantie te laten sturen. In de meeste gevallen is de installateur echter aansprakelijk voor de installatie gedurende de fabrieksgarantieperiode en kunnen ze geen kosten voor reparaties in rekening brengen. Tenzij ze duidelijk de beperkingen van de garantie hebben vermeld tijdens het verkoopproces.

Zijn installateurs verantwoordelijk voor de garantie?

Meestal zijn installateurs volledig verantwoordelijk voor de garantie, omdat de meeste installateurs deze beperkingen niet vermelden. Ze kunnen zich niet achter de fabrieksgarantie verschuilen, tenzij ze duidelijk hebben aangegeven dat tijdens het verkoopproces. Het is echter essentieel om een gerenommeerde installateur te kiezen om ervoor te zorgen dat ze ook in de toekomst bestaan. Sommige installateurs maken deel uit van een garantiefonds dat garantieverplichtingen overneemt als de installateur failliet gaat.

Welke garanties zijn er bij zonnepanelen-installaties?

Er zijn meerdere garanties voor zonnepaneelinstallaties, waaronder garanties voor verschillende componenten en de installatie als geheel. De installatiegarantie dekt gratis reparaties voor eventuele defecten in het systeem gedurende de geldigheidsperiode. De meeste bedrijven bieden een installatiegarantie van 2 jaar, maar Zonnefabriek biedt een garantie van 5 jaar. De installatiegarantie dekt de installatie vanaf de meterkast tot aan de zonnepanelen, maar niet de communicatie met internet. Schade veroorzaakt door natuurrampen of derde partijen valt niet onder de installatiegarantie.

Wat is het verschil tussen de productgarantie en de prestatiegarantie?

Elk onderdeel van de installatie heeft zijn eigen productgarantie, die vaak langer is dan de installatiegarantie. De productgarantie wordt verstrekt door de fabrikant en dekt reparatie of vervanging van defecte producten gedurende de garantietermijn. De prestatiegarantie zorgt ervoor dat het vermogen van het paneel niet sneller afneemt dan verwacht. Panelen degraderen doorgaans met ongeveer 0,6% per jaar, en de prestatiegarantie compenseert als de degradatie sneller verloopt.

Hoe lang is de garantie op de producten?

De duur en de dekking van de productgarantie variëren per fabrikant. De productgarantie dekt de vervanging of reparatie van defecte panelen gedurende de garantieperiode. Het is belangrijk om de verkopende partij, in dit geval Zonnefabriek, te benaderen in plaats van de fabrikant voor vorderingen met betrekking tot de productgarantie.

Is schade door derde partijen gedekt door de garantie?

Nee, schade door derde partijen wordt over het algemeen niet gedekt door de garantie. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn en beveiligingsmaatregelen te treffen om schade door derden te voorkomen.

Offertes van beste panelen?

Benieuwd wat zonnepanelen kunnen opleveren?

Vul uw gegevens in en vergelijk gratis offertes.