Hoe kan ik btw terugvragen voor zonnepanelen?

Het terugvragen van BTW voor zonnepanelen is een aantrekkelijke optie voor huiseigenaren in Nederland, waarmee ze een deel van hun investering in zonne-energie kunnen terugkrijgen. Deze gids van SolarWW leidt je door het proces van BTW-teruggave, van registratie als BTW-plichtige ondernemer bij de Belastingdienst tot het indienen van de nodige documenten en BTW-aangifte. We bespreken ook de belangrijkste voorwaarden, de voordelen, en de mogelijke valkuilen van BTW-teruggave voor zonnepanelen. Door deze stappen zorgvuldig te volgen, kun je financieel profiteren van je investering in duurzame energie.

Belangrijkste inzichten
 • Registratie en Voorwaarden: Je moet je registreren als BTW-plichtige ondernemer bij de Belastingdienst. Dit vereist een BTW-nummer en het indienen van een BTW-aangifte waarin de betaalde BTW op de zonnepanelen wordt aangegeven​​.
 • Inschrijving bij de Belastingdienst: Bezoek de website van de Belastingdienst, maak een account aan, en dien een aanvraag in voor ‘BTW-teruggave voor zonnepanelen’. Vul de benodigde gegevens in en voeg eventuele bijlagen, zoals facturen en aankoopbewijzen, toe​​.
 • Factuur en BTW-Aangifte: Zorg ervoor dat de factuur van de zonnepanelen voldoet aan de wettelijke vereisten en dien periodiek een BTW-aangifte in​​.
 • Teruggaveprocedure: Vul het juiste formulier in voor de teruggave van de BTW en stuur dit naar de Belastingdienst, samen met de benodigde documenten​​.
 • Vereiste Documenten: Voor de BTW-teruggave zijn documenten nodig, zoals een kopie van de factuur van de zonnepaneleninstallatie en een kopie van het betaalbewijs van de factuur​​.
 • Voordelen van BTW-Teruggave: De BTW-teruggave kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren, de terugverdientijd van zonnepanelen verkorten en de financiële voordelen van zonnepanelen verhogen​​.
 • Tijdige Indiening: De BTW-teruggave moet worden ingediend binnen zes maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de panelen zijn aangeschaft​​.
 • Mogelijke Valkuilen: Wees je bewust van valkuilen zoals onduidelijke facturen, te late aanvraag, mislopen van aftrekposten, en administratieve fouten​​.
 • Specifieke Regels: Het is mogelijk om te profiteren van het 0% BTW-tarief op zonnepanelen. Echter, het terugvragen van BTW is alleen van toepassing op de aanschaf en installatie van zonnepanelen, niet op de opgewekte stroom. Speciale regels gelden voor geïntegreerde panelen die ook als dakbedekking dienen​​.
Benieuwd wat zonnepanelen jou kunnen opleveren?

Wat is BTW-teruggave?

Wat is BTW-teruggave? - hoe kan ik btw terugvragen voor zonnepanelen?

Photo Credits: Www.Solarww.Nl by Frank Roberts

Wat is BTW-teruggave? BTW-teruggave is het proces waarbij bedrijven de betaalde BTW op investeringen kunnen terugvorderen van de Belastingdienst. Dit geldt ook voor de aanschaf van zonnepanelen. Om BTW terug te vragen voor zonnepanelen moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Je moet bijvoorbeeld ingeschreven zijn als BTW-plichtige ondernemer en een BTW-nummer hebben. Bovendien moet je een BTW-aangifte indienen en de betaalde BTW op de zonnepanelen aangeven. Zodra je aan deze voorwaarden voldoet, kun je de BTW-teruggave aanvragen bij de Belastingdienst. Het exacte bedrag dat je kunt terugvorderen is afhankelijk van de totale investering en de BTW-tarieven die op dat moment gelden.

Voorwaarden voor BTW-teruggave voor zonnepanelen
– Ingeschreven zijn als BTW-plichtige ondernemer
– Beschikken over een BTW-nummer
– BTW-aangifte indienen
– Betaalde BTW op zonnepanelen aangeven

Dit is een overzicht van de belangrijkste voorwaarden om BTW terug te vragen voor zonnepanelen. Door aan deze voorwaarden te voldoen, kun je een deel van de betaalde BTW op zonnepanelen terugkrijgen en zo de kosten van de investering verlagen.

Hoe werkt BTW-teruggave voor zonnepanelen?

Hoe werkt BTW-teruggave voor zonnepanelen? - hoe kan ik btw terugvragen voor zonnepanelen?

Photo Credits: Www.Solarww.Nl by Timothy Ramirez

Ontdek in dit gedeelte hoe BTW-teruggave voor zonnepanelen werkt. We behandelen de inschrijving bij de Belastingdienst, het belang van een factuur en BTW-aangifte, en de procedure voor teruggave. Leer hoe je door middel van deze stappen kunt profiteren van het terugkrijgen van BTW op je zonnepanelen. Laat geen geld liggen en ontdek hoe je de financiële voordelen van zonne-energie ten volle kunt benutten.

Ontdek in dit gedeelte hoe BTW-teruggave voor zonnepanelen werkt. We behandelen de inschrijving bij de Belastingdienst, het belang van een factuur en BTW-aangifte, en de procedure voor teruggave. Leer hoe je door middel van deze stappen kunt profiteren van het terugkrijgen van BTW op je zonnepanelen. Laat geen geld liggen en ontdek hoe je de financiële voordelen van zonne-energie ten volle kunt benutten.

Inschrijven bij de Belastingdienst

Om in aanmerking te komen voor BTW-teruggave bij zonnepanelen, moet je je inschrijven bij de Belastingdienst. Hier zijn de stappen die je moet volgen:

 1. Bezoek de website van de Belastingdienst
 2. Maak een account aan
 3. Klik op ‘Aanvraag indienen’ en selecteer ‘BTW-teruggave voor zonnepanelen’
 4. Vul je persoonlijke gegevens in, inclusief je BTW-nummer
 5. Vul de gegevens van je zonnepaneleninstallatie in
 6. Voeg indien nodig bijlagen toe, zoals facturen en aankoopbewijzen
 7. Controleer de ingevulde informatie en dien de aanvraag in
 8. Wacht op bevestiging van de Belastingdienst en volg verdere instructies

Door deze stappen te volgen, kun je succesvol inschrijven bij de Belastingdienst voor BTW-teruggave bij zonnepanelen.

Factuur en BTW-aangifte

Het opstellen van een factuur en het indienen van een BTW-aangifte zijn belangrijke stappen bij het terugvragen van BTW voor zonnepanelen.

 1. Factuur: Zorg ervoor dat de factuur voldoet aan de wettelijke vereisten, zoals het vermelden van de juiste gegevens van de leverancier, de datum van levering en het BTW-bedrag.
 2. BTW-aangifte: Vervolgens moet je de BTW-aangifte indienen bij de Belastingdienst. Dit kan online via hun portal of per post.

Pro Tip: Het is aan te raden om een professionele boekhouder of belastingadviseur in te schakelen om ervoor te zorgen dat de factuur en BTW-aangifte correct worden opgesteld en ingediend.

Teruggaveprocedure

 1. Inschrijven bij de Belastingdienst: Registreer jezelf als btw-plichtig ondernemer bij de Belastingdienst.
 2. Factuur en BTW-aangifte: Zorg ervoor dat je een factuur hebt van de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Doe vervolgens periodiek BTW-aangifte.
 3. Vul het juiste formulier in voor de teruggave van de BTW. Stuur dit formulier samen met de benodigde documenten op naar de Belastingdienst.

Wie komt in aanmerking voor BTW-teruggave voor zonnepanelen?

Wie komt in aanmerking voor BTW-teruggave voor zonnepanelen? - hoe kan ik btw terugvragen voor zonnepanelen?

Photo Credits: Www.Solarww.Nl by Walter Miller

Wie komt in aanmerking voor BTW-teruggave voor zonnepanelen?
Om in aanmerking te komen voor BTW-teruggave voor zonnepanelen moeten bepaalde criteria worden voldaan. Particulieren in Nederland die zonnepanelen hebben gekocht en deze gebruiken voor het opwekken van elektriciteit komen in aanmerking voor BTW-teruggave. Dit geldt ook voor ondernemers die zowel zakelijk als privé gebruik maken van de zonnepanelen. Het is belangrijk om te vermelden dat de BTW-teruggave alleen mogelijk is voor het deel van de zonnepanelen dat wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Daarnaast moeten ook correcte facturen en administratie beschikbaar zijn om aanspraak te kunnen maken op BTW-teruggave.

Wat zijn de stappen om BTW terug te vragen voor zonnepanelen?

Wat zijn de stappen om BTW terug te vragen voor zonnepanelen? - hoe kan ik btw terugvragen voor zonnepanelen?

Photo Credits: Www.Solarww.Nl by Jerry Jackson

Wat zijn de stappen om BTW terug te vragen voor zonnepanelen?

Het terugvragen van BTW voor zonnepanelen kan een financieel voordeel opleveren. Hier zijn de stappen om BTW terug te vragen voor zonnepanelen:

 1. Zorg ervoor dat je geregistreerd bent bij de Belastingdienst als ondernemer.
 2. Vul het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders‘ in en verstuur het naar de Belastingdienst.
 3. Je ontvangt een bevestiging van de Belastingdienst en een BTW-identificatienummer.
 4. Heb je de zonnepanelen gekocht als particulier? Dan moet je jezelf facturen sturen en BTW in rekening brengen.
 5. Dien een BTW-aangifte in en vermeld de BTW-gegevens van de zonnepanelen.
 6. Na de aangifte ontvang je een teruggaafbeschikking en wordt het BTW-bedrag op je rekening gestort.

Welke documenten zijn nodig voor BTW-teruggave?

Welke documenten zijn nodig voor BTW-teruggave? - hoe kan ik btw terugvragen voor zonnepanelen?

Photo Credits: Www.Solarww.Nl by Joe King

Voor BTW-teruggave bij zonnepanelen zijn bepaalde documenten nodig. Hier is een lijst van de vereiste documenten:

 • Een kopie van de factuur van de zonnepaneleninstallatie, waarop duidelijk de BTW-vermelding staat.
 • Een kopie van het betaalbewijs van de factuur, waaruit blijkt dat de BTW daadwerkelijk is voldaan.
 • Een ingevuld en ondertekend formulier voor BTW-teruggave van de Belastingdienst.
 • Een kopie van de bankafschriften waarop de betaling van de zonnepaneleninstallatie zichtbaar is.
 • Eventuele andere documenten die de aanschaf en betaling van de zonnepanelen kunnen ondersteunen, zoals een offerte of overeenkomst.

Wat zijn de voordelen van BTW-teruggave voor zonnepanelen?

Wat zijn de voordelen van BTW-teruggave voor zonnepanelen? - hoe kan ik btw terugvragen voor zonnepanelen?

Photo Credits: Www.Solarww.Nl by Christopher Davis

Wat zijn de voordelen van BTW-teruggave voor zonnepanelen? Het terugvragen van BTW voor zonnepanelen biedt verschillende voordelen voor huiseigenaren. Hier is een lijst van voordelen van BTW-teruggave voor zonnepanelen:

 1. Kostenbesparing: Door de BTW terug te vragen, kunnen huiseigenaren een aanzienlijke hoeveelheid geld besparen op de kosten van zonnepanelen en de installatie ervan.
 2. Kortere terugverdientijd: De BTW-teruggave helpt de investeringskosten te verlagen, waardoor de terugverdientijd van de zonnepanelen aanzienlijk verkort wordt.
 3. Financieel voordeel: De BTW-teruggave verhoogt de financiële voordelen van zonnepanelen, waardoor de investering nog aantrekkelijker wordt.
 4. Milieuvriendelijkheid: Het gebruik van zonnepanelen vermindert de CO2-uitstoot, waardoor huiseigenaren een positieve bijdrage aan het milieu kunnen leveren.
 5. Waardevermeerdering van de woning: Het installeren van zonnepanelen kan de waarde van een woning verhogen, wat voordelig kan zijn bij het verkopen of verhuren van de woning.

Wanneer moet de BTW-teruggave worden ingediend?

Wanneer moet de BTW-teruggave worden ingediend? - hoe kan ik btw terugvragen voor zonnepanelen?

Photo Credits: Www.Solarww.Nl by Brandon Brown

Wanneer moet de BTW-teruggave worden ingediend?

De BTW-teruggave voor zonnepanelen moet worden ingediend binnen zes maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de panelen zijn aangeschaft. Als u zonnepanelen heeft gekocht in 2023, moet u de BTW-teruggave uiterlijk op 30 juni 2024 indienen. Het is belangrijk om op tijd te zijn, want het niet tijdig indienen kan leiden tot het verliezen van het recht op teruggave. Zorg ervoor dat u alle benodigde documenten en bewijsstukken paraat heeft voordat u de aanvraag indient, zodat de procedure soepel verloopt en u de BTW-teruggave op tijd ontvangt.

Wat zijn de mogelijke valkuilen bij BTW-teruggave voor zonnepanelen?

Wat zijn de mogelijke valkuilen bij BTW-teruggave voor zonnepanelen? - hoe kan ik btw terugvragen voor zonnepanelen?

Photo Credits: Www.Solarww.Nl by Frank Baker

Wat zijn de mogelijke valkuilen bij BTW-teruggave voor zonnepanelen?

Het terugvragen van BTW voor zonnepanelen kan een complex proces zijn met mogelijke valkuilen waar je rekening mee moet houden. Enkele veelvoorkomende valkuilen zijn:

 • Onduidelijke facturen: Zorg ervoor dat de facturen alle benodigde informatie bevatten, zoals het BTW-identificatienummer en de juiste bedragen.
 • Te late aanvraag: Het is belangrijk om op tijd je BTW-teruggave aan te vragen. In Nederland moet dit binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.
 • Mislopen van aftrekposten: Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van alle aftrekposten waar je recht op hebt, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de energie-investeringsaftrek.
 • Administratieve fouten: Wees nauwkeurig bij het invullen van je BTW-aangifte en voorkom fouten die kunnen leiden tot vertraging of afwijzing van je BTW-teruggave.

Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen of gebruik te maken van geautomatiseerde BTW-teruggave diensten om deze valkuilen te vermijden en ervoor te zorgen dat je optimaal profiteert van de mogelijkheden voor BTW-teruggave bij zonnepanelen.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik btw terugvragen voor zonnepanelen?

Om btw terug te vragen voor zonnepanelen, moet je je registreren als een kleine ondernemer bij de Belastingdienst en een specifiek proces volgen. Hierbij moet je het formulier “Opgaaf zonnepaneelhouders Belastingdienst” invullen om je als ondernemer te registreren en vrijstelling te vragen van administratieve verplichtingen voor het jaar na de aankoop.

Kan ik profiteren van het 0% btw tarief op zonnepanelen?

Ja, sinds 1 januari 2023 is het 0% btw tarief van toepassing op zonnepanelen, inclusief kabels, montagematerialen, optimalisatoren, omvormers en aanpassingen aan de meterkast. Dit tarief geldt voor panelen die zijn geïnstalleerd op woningen, vakantiewoningen en bijgebouwen zoals schuren of garages.

Kan ik btw terugvragen voor opgewekte stroom met mijn zonnepanelen?

Nee, het terugvragen van btw is alleen van toepassing op de aankoop en installatie van zonnepanelen zelf. Voor de opgewekte stroom gelden geen fiscale voordelen zoals btw-teruggave.

Gelden er speciale regels voor geïntegreerde panelen die ook dienen als dakbedekking?

Ja, voor geïntegreerde panelen die ook dienen als dakbedekking, kunt u slechts 1/3 van de betaalde btw terugvragen. Voor niet-geïntegreerde panelen kunt u de volledig betaalde btw terugvragen.

Gelden de btw-teruggaveregels ook als ik zonnepanelen koop exclusief btw?

Ja, zelfs als u zonnepanelen koopt exclusief btw, kunt u nog steeds de betaalde btw terugvragen door u te registreren als een kleine ondernemer en de juiste procedures te volgen.

Hoeveel moet mijn jaarlijkse omzet zijn om deel te kunnen nemen aan de kleine ondernemersregeling (KOR)?

Als uw jaarlijkse omzet boven de €20.000 ligt, kunt u niet deelnemen aan de kleine ondernemersregeling (KOR) en komt u niet in aanmerking voor vrijstelling van kwartaalaangiften.

Wanneer moet ik rekening houden met de btw-herzieningsregels voor zonnepanelen?

Als het btw-teruggavebedrag €2.500 of hoger is en u deelneemt aan de kleine ondernemersregeling (KOR), moet u rekening houden met de btw-herzieningsregels. Het is raadzaam om een belastingadviseur te raadplegen voor meer informatie over btw-herziening en andere fiscale zaken.

Offertes van beste panelen?

Benieuwd wat zonnepanelen kunnen opleveren?

Vul uw gegevens in en vergelijk gratis offertes.